Sekite mus:

Taisyklės lankytojams

Dėl Jūsų ir gyvūnų saugumo, zoologijos sodo teritorijoje privalote laikytis šių taisyklių:

 1. Vaikams apsilankymas galimas tik su tėveliais ar lydinčiais pilnamečiais asmenimis.
 2. Už nepilnamečių grupės ir vaikų saugumą ir taisyklių laikymąsi atsako lydintis asmuo.
 3. Nepalikite asmeninių daiktų be priežiūros.
 4. Negalima šiukšlinti, trypti žolės, skinti medžių šakelių ir jomis maitinti gyvūnų.
 5. Atsivedus savo augintinį, privaloma susirinkti jo eksrementus.
 6. Įeiti į gyvūnų narvus ir aptvarus galima tik kartu su mini ZOO prižiūrėtoju arba gavus jo sutikimą.
 7. Glostyti ir imti ant rankų gyvūnus mažiems vaikams galima tik su suaugusiųjų ir mini ZOO darbuotojų priežiūra.
 8. Nepriartinkite veido per arti gyvūno, neerzinkite ir negąsdinkite gyvūnų – tai gali būti pavojinga tiek jums, tiek gyvūnui.
 9. Nesiremkite į narvus ir aptvarus, nebėgiokite, nekelkite triukšmo.
 10. Mini ZOO prižiūrėtojo leidimas bendrauti su gyvūnu negarantuoja taikaus gyvūno elgesio, tad bet kokiu atveju patys priimkite sprendimą, kontaktuoti ar ne su gyvūnu.
 11. Asmuo, pradėjęs betarpiškai bendrauti su gyvūnu, laikomas perėmęs jo kontrolę ir valdymą, todėl pats prisiima visas rizikas dėl galimų gyvūno veiksmų, kuriais asmeniui ar jo atstovaujamiems ir prižiūrimiems nepilnamečiams bus padaryta kokia nors žala.
 12. Prisiminkite, kad net pats mieliausias ir draugiškiausias gyvūnas turi nagus ir aštrius dantis.
 13. Maitinti gyvūnus galima tik mini ZOO įsigytu maistu ir gavus prižiūrėtojo leidimą.
 14. Nekiškite pirštų pro aptvaro tinklą
 15. Zooparko darbuotojai turi teisę neįleisti asmenų į zoologijos sodą, jei:
 • asmuo nesutinka laikytis taisyklių;
 • asmuo yra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų medžiagų;
 • asmuo yra neįsigijęs lankytojo bilieto.

Informuojame, kad nesilaikant taisyklių, mini ZOO neatsako už pasekmes. Vaikams nesilaikant taisyklių visa atsakomybė tenka juos lydintiems asmenims. Mini ZOO nėra atsakingas už žalos atsiradimą ir atlyginimą, kuri kilo dėl taisyklių nesilaikymo ar netinkamo laikymosi, asmens neatsargaus ar pavojingo elgesio.